• Türkçe
  • English
  • Instagram
  • Facebook

Bilgi Güvenliği Politikası

ESGOLD (Aykut Erhan) Kuyumculuk 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun veri güvenliğine ilişkin 12. maddesine göre veri sorumlusudur. Bu kapsamda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür. Şirketimiz bilgi güvenliği ve kişisel veri güvenliğine büyük önem vermekte olup KVKK ve GDPR uyum çalışmaları kapsamında BGYS ve KVYS ile ilgili bir sistem kurarak bilgi güvenliği konusuna yüksek özen göstermektedir.
Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Güvenliği ile ilgili bazı dokümanlarımız aşağıda yer almaktadır.